ΓΚΡΕΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX 2310-514661

SITE UNDER CONSTRUCTION

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ